• Niezastąpiony fungicyd kontaktowy do zwalczania parcha jabłoni!
  • Nowoczesny granulat niewymagający wstępnego rozpuszczania!
  • Możliwość stosowania wiele razy w sezonie bez ryzyka wystąpienia odporności!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.