NOWA KWADRATOWA BECZKA


CAPTAN 80 WDG


Captan 80 WDG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.


Zalety
 • wysoka skuteczność potwierdzona przez ponad 5.000 doświadczeń wykonanych na świecie w wielu uprawach.
 • niezawodność w różnych warunkach pogodowych czy fazach rozwojowych rośliny potwierdzona przez niezliczoną ilość skutecznych zabiegów wykonanych przez sadowników
 • odporność na zmywanie dzięki bardzo dobrym właściwościom pokrywania liści
 • łatwość mieszania z wieloma środkami ochrony roślin dzięki doskonałej formulacji Captan 80 WDG. Zapewnia to idealne rozwiązanie w strategii ochrony sadów przed rasami odpornymi na parcha jabłoni.
 • bezpieczeństwo dla roślin – najbardziej bezpieczny fungicyd w kategorii fungicydów kontaktowych niezależnie od fazy rozwojowej roślin w której jest stosowany. Brak negatywnych skutków stosowania (np. oparzenia liści i kwiatów, ordzawienia owoców itp.
 • zalecany do integrowanej produkcji – niska toksyczność dla fauny pożyteczne bezpieczeństwo dla operatora – brak pylenia, brak rozważania i niepotrzebnego kontaktu ze środkiem – bezpośrednie wsypywanie do beczki opryskiwacza
 • szerokie zastosowanie w wielu uprawach na całym świecie
Zawartość substancji czynnej

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)

Sposób działania

Fungicyd o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

promocja


Do każdej zakupionej beczki CAPTAN dodajemy 15 kilogramów gratis.

Odbierz 3 x 5 kg CAPTAN u sprzedawcy. Promocja dotyczy zakupu dokonanego w 2019 roku.

Sprawdź!


Sprawdź oryginalność produktu CAPTAN 80 WDG w kwadratowej beczce

Teraz bez rejestracji i bez zbędnych formalności możesz szybko sprawnić autentyczność produktu Captan 80 WDG.

Generic placeholder image
Podaj numer z banderoli

W poniższe pole wprowadź unikalny numer opakowania.
Numer znajdziesz na banderoli zabezpieczającej wieko beczki Captan 80 WDG. Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie.

Generic placeholder image

Wideo


KontaktOCZEKIWANIA SADOWNIKÓW

Idealny fungicyd kontaktowy do ochrony jabłoni przed parchem według opinii sadowników powinien posiadać:

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Niezależna od warunków pogodowych, temperatury, fazy rozwojowej rośliny czy presji ze strony choroby. Brak odporności ras parcha.

38% sadowników uznaje tę cechę za najważniejszą.

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE PRZEZ DESZCZ

Pełne zabezpieczanie upraw mimo opadów występujących przed zabiegiem, w jego trakcie i po zabiegu.

10% sadowników uznaje tę cechę za najważniejszą.

MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA Z INNYMI ŚOR

Ważne ze względu na:

 • oszczędność czasu i kosztów dodatkowego zabiegu,
 • brak ryzyka pojawiania się osadu piany, skuteczność i jakość cieczy opryskowej,
 • możliwość doboru różnych śor, bezpieczeństwo dla roślin i operatora.

9% sadowników uznaje tę cechę za najważniejszą.

BEZPIECZEŃSTWO DLA ROŚLIN I CZŁOWIEKA

Brak oparzeń liści i kwiatów, ordzawień na owocach, wpływu na żywotność pyłku (niezależnie od pogody i fazy rozwojowej rośliny). Bezpieczeństwo stosowania dla operatora, środowiska i konsumenta.

JAKOŚĆ PRODUKTU

Powtarzalność wysokiej jakości, odpowiedniej granulacji, brak pylenia. Wygoda stosowania, dobra jakość opakowań.

CAPTAN 80 WDG SPEŁNIA
WSZYSTKIE TWOJE
OCZEKIWANIA!

CECHY CAPTAN 80 WDG

SKUTECZNY

Wysoką skuteczność środka Captan 80 WDG potwierdza ponad 5.000 doświadczeń wykonanych na świecie w wielu uprawach. Niezawodność fungicydu w różnych warunkach pogodowych czy fazach rozwojowych rośliny może potwierdzić niezliczona ilość skutecznych zabiegów wykonanych przez sadowników we własnym sadzie.

ODPORNY NA ZMYWANIE

Captan 80 WDG wykazuje bardzo dobre właściwości pokrywające liść i zapewnia doskonałą ochronę nawet po opadach deszczu.

ŁATWO MIESZALNY

Na szerokie możliwości mieszania z wieloma środkami ochrony roślin mają wpływ doskonałe właściwosci formulacji Captan 80 WDG. Daje to idealne rozwiązanie w strategii ochrony sadów przed rasami odpornymi parcha jabłoni.

BEZPIECZNY DLA ROŚLIN

Captan 80 WDG w kategorii fungicydów kontaktowych jest najbardziej bezpiecznym dla roślin niezależnie od fazy rozwojowej, w której jest stosowany. Brak negatywnych skutków stosowania (np. oparzenia liści i kwiatów, negatywny wpływ na żywotność pyłku, ordzawienia owoców), począwszy od poczatku wegetacji, poprzez różowy pak, kwitnienie, opadanie płatków, wzrost zawiązków oraz przed zbiorem.

Ponadto Captan 80 WDG jest mało toksyczny dla fauny pożytecznej i może być stosowany w sadach prowadzących produkcję integrowaną.

BEZPIECZNY DLA OPERATORA

Produkt nie pyli się, dzięki czemu nie stwarza zagrożenia dla dróg oddechowych, jak i nie podrażnia oczu.

ORYGINALNY CAPTAN 80 WDG TYLKO Z ARYSTY

Kaptan to substancja aktywna obecna na rynku od ponad 50 lat, podstawowa i do tej pory niezastąpiona, ciesząca się największym zaufaniem producentów owoców i warzyw bez względu na kraj czy region stosowania. Ma zastosowanie w wielu uprawach (nie tylko sadowniczych). Zwalczane choroby: parch, szara pleśń, choroby przechowalnicze, parch przechowalniczy.

Pierwszy amerykański Captan na rynek polski pochodził z fabryk firmy Tomen (Arvesta), przodków dzisiejszej Arysta LS. Od kilku lat Captan 80 WDG produkowany jest w nowej fabryce na południu Francji. Na rynek polski trafia formulacja o wyższych parametrach jakości: większej średnicy granulat, mniej pylista, łatwiej rozpuszczalna.

TABELA MIESZANIA

W odpowiedzi na potrzeby sadowników została opracowana tabela własciwosci fizykochemicznych mieszaniny Captan 80 WDG i 35 preparatów.

UWAGA: W tabeli przedstawiono wyniki analizy mieszalności fungicydu Captan 80 WDG z wybranymi agrochemikaliami, przeprowadzonej w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.
Sprawdzono zgodność fizykochemiczną agrochemikaliów. Na skuteczność działania łącznego stosowania ś.o.r. ma wpływ wiele niezależnych czynników. Użytkownik sporządza mieszaniny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed sporządzeniem mieszaniny należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania ś.o.r. w zakresie możliwości łącznego stosowania z innymi substancjami. Do badania mieszalności agrochemikaliów użyto wzorcowej wody twardej, przygotowanej zgodnie z normą PN-85/C-04661:1985: Pestycydy.

Preparaty stosowane w postaci roztworów, zawiesin i emulsji wodnych. Oznaczanie pienienia. Badanie zostało wykonane wg PN-C-04654:1997: Pestycydy.
Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych, PN-C-04652:1998: Pestycydy. Metody oznaczania trwałości emulsji wodnych oraz PN-85/C-04661:1985: Pestycydy. Preparaty stosowane w postaci roztworów, zawiesin i emulsji wodnych. Mieszaniny agrochemikaliów powinny być wykorzystane bezpośrednio po ich przygotowaniu.
W zestawieniu wykorzystano nazwy preparatów, do których prawa posiadają firmy wymienione w kolumnie drugiej.

Tabela mieszania
Mieszalność fungicydu Captan 80 WDG (1,9 kg/ha) z agrochemikaliami

Captan 80 WDG
(1,9 kg/ha) + ...
Właściciel praw do nazwy
lub posiadacz zezwolenia
Dawka
(l, kg/ha)
Ilość wody
(l/ha)
Wynik części
analitycznej
insektycydy
Acaramik 018 EC Rotam 1.500 500 +
Actara 25 WG Syngenta 0.200 750 +
Apacz 50 WG Arysta 0.150 500 +
Calypso 480 SC Bayer 0.200 750 +
Coragen 200 SC DuPont 0.175 750 +
Envidor 240 SC Bayer 0.400 750 +
Mospilan 20 SP Nippon Soda 0.200 750 +
Movento 100 SC Bayer 2.250 750 +
Pirimor 500 WG Syngenta 0.750 750 +
Runner 240 SC Dow AgroSciences 0.400 750 +
Steward 30 WG DuPont 0.200 750 +
Sumo 10 EC Sumi Agro 1.000 750 +
Teppeki 50 WG ISK Biosciences 0.140 750 +
fungicydy
Bellis 38 WG BASF 0.800 300 +
Bumper 250 EC Adama 0.300 300 -1
Chorus 50 WG Syngenta 0.400 300 +
Difo 250 EC Globachem 0.200 300 -1
Discus 500 WG BASF 0.200 300 +
Domark 100 EC Isagro 0.400 300 -2
Funguran A Plus 50 WP Spiess-Urania 0.750 300 +
Horizon 250 EC Bayer 0.500 300 +
Miedzian 50 WP Synthos 1.500 300 +
Mythos 300 SC BASF 1.500 300 +
Nimrod 250 EC Adama 1.400 300 +
Nordox 75 WG Nordox 1.000 300 +
Qualy 300 EC Adama 0.500 300 -1
Rovral Aquaflo 500 SC BASF 2.000 500 +
Score 250 EC Syngenta 0.200 300 -1
Syllit 65 WP Agriphar 2.250 300 +/- (3)
Teldor 500 SC Bayer 1.500 500 +
Topsin M 500 SC Nippon Soda 1.500 300 +
Vaxiplant SL Goemar 1.000 500 +
Zato 50 WG Bayer 0.400 300 +
inne
Arysta Siarka Arysta 8.000 500 +
Microthiol 80 WG UPL 4.000 300 -4
Regalis 10 WG BASF 1.250 750 5

„+” – wynik pozytywny; „–” – wynik negatywny;
„+/–” – należy zachować szczególną ostrożność, niektóre parametry są na granicy dopuszczalności,
w niesprzyjających warunkach mogą wystąpić efekty negatywne; nd – nie dotyczy
(1) – trwałość zawiesiny poniżej granicy akceptowalności. Podczas mieszania składników mieszaniny, wydziela się opadający osad. Wykonywać zabieg przy włączonych mieszadłach hydraulicznych.
(2) – trwałość zawiesiny poniżej granicy akceptowalności. Podczas mieszania składników mieszaniny wydziela się opadający osad. Niska trwałość emulsji, wydzielenie osadu, utrudniona zdolność do reemulgowania.
(3) – może wystąpić obfite pienienie, utrzymujące się przez dłuższy czas.
(4) – pH mieszaniny ma odczyn zasadowy, powyżej 9,0.
(5) – dodanie do cieczy roboczej kwasu cytrynowego, zgodnie z zaleceniami etykiety, powoduje zakwaszenie cieczy roboczej poniżej pH 4,0.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

ZABIEGI ZAPOBIEGAWCZE

NIEZASTĄPIONY fungicyd do zapobiegawczego stosowania zarówno samodzielnie, jak i w mieszankach w walce z parchem jabłoni. Znajduje zastosowanie w ciągu całego okresu wegetacji, niezależnie od temperatury czy fazy rozwojowej jabłoni. Jest szczególnie przydatny do wczesnowiosennych zabiegów przeciwko parchowi jabłoni, gdyż niezwykle skutecznie chroni działki kielicha oraz szypułki owocowe.

ZABIEGI INTERWENCYJNE

Przy zastosowaniu interwencyjnym możemy zapobiec kiełkowaniu i przerastaniu przez tkankę liścia zarodników parcha, które nie zdążyły jeszcze wykiełkować.Captan 80 WDG zastosowany nawet do 36 godzin po infekcji jest w stanie zabezpieczyć liść czy owoc przed chorobą.

OPRYSK TYPU "STOP SPRAY"

W warunkach ciągłych opadów, mżawki na znaczeniu zyskuje zabieg STOP-SPRAY mający na celu przerwanie infekcji. Captan 80 WDG w tej roli jest niezastąpiony nawet na mokre liście.

CAPTAN 80 WDG ZALECENIA STOSOWANIA

UPRAWA CHOROBA DAWKA TERMIN ZABIEGU
jabłoń parch jabłoni 1,9 kg/ha Do 36 godzin po infekcji.
jabłoń choroby przechowalnicze jabłek 1,9 kg/ha Stosować jednorazowo na cztery tygodnie przed planowanym zbiorem.
grusza parch gruszy 1,9 kg/ha Do 36 godzin po infekcji.
wiśnia gorzka zgnilizna 1,9 kg/ha Od fazy opadania płatków kwiatowych.
truskawka szara pleśń 2,1 kg/ha Stosować zapobiegawczo od początku do końca fazy kwitnienia.

Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do zbioru): jabłoń, grusza – 28 dni, wiśnia – 21 dni.

BEZ WSTĘPNEGO MIESZANIA PROSTO DO OPRYSKIWACZA

Captan 80 WDG wsypujemy prosto do zbiornika opryskiwacza bez sita przy włączonych mieszadłach. Wsypując Captan 80 WDG załączoną miarką, unikamy rozważania, oszczędzamy czas i zapewniamy wygodę stosowania. Unikamy również niepotrzebnego bezpośredniego kontaktu ze środkiem, zapewniając bezpieczeństwo stosowania.

WYGODNE OPAKOWANIE

 • Captan 80 WDG w nowej „beczce” zabezpieczony jest dwoma plombami, które gwarantują oryginalność produktu.
 • Dzięki unikalnej technologii produkcji opakowanie wykonane jest z kartonu o wysokiej wytrzymałości, który jest zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a dodatkowo w 100% podlega recyklingowi.
 • Nowy ergonomiczny kształt wypływa na znaczącą poprawę bezpieczeństwa i wygody użycia.
 • Beczka 100 kg – każda z unikalnym kodem potwierdzającym oryginalność, zabezpieczona przed nieuprawnionym otwarciem. Zawiera miarkę do odmierzania granulatu.
 • Captan 80 WDG 10 kg – opakowanie polietylenowe z zamknięciem wielorazowym.
 • Etykiety zabezpieczone hologramem.